Ngày 16/8/2022, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH TW Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến toàn thể đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Sở.