Ngày 29 tháng 11 năm 2022

Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách: Nhận thức – Hành động – Nguồn lực.