Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử và hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Tiên Du

23/03/2021 14:43 Số lượt xem: 687

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện Tiên Du, Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 04/02/2021 của Sở Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử, hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bầu cử và nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo thành công cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, UBND, Ủy ban bầu cử huyện Tiên Du phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử và hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Công Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, MTTQ, các thành viên Ủy ban Bầu cử, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử, Chủ tịch UBND, công chức văn phòng, tư pháp, trưởng công an các xã, thị trấn trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản liên quan, tập trung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, một số vấn đề về nghiệp vụ bầu cử và đặc biệt là hướng dẫn cụ thể về cử tri, lập, niêm yết danh sách cử tri trong cuộc bầu cử... Đây là những nội dung rất quan trọng và cần thiết, đặc biệt là việc lập, niêm yết danh sách cử tri, bởi chính cử tri là người quyết định thành công của cuộc bầu cử này. Nội dung chuyên đề đảm bảo gần gũi và thiết thực, đồng thời giải đáp những ý kiến hỏi, vướng mắc về pháp luật của các đại biểu.

Thay mặt UBND và Ủy ban bầu cử huyện Tiên Du, đồng chí Nguyễn Công Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết: Chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban bầu cử tỉnh, để đảm bảo Cuộc bầu cử diễn ra thành công trên địa bàn huyện, UBND, Ủy ban bầu cử huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri nhằm tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bầu cử cho các thành phần liên quan, hiểu, nắm rõ và thực hiện tốt. Mong rằng qua hội nghị lần này, nhận thức pháp luật và nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách cử tri nói riêng và nghiệp vụ bầu cử nói chung của các đại biểu sẽ được nâng cao một bước, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Đồng thời nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45-CT/TW, yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ như: Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn...Đặc biệt là: Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Hy vọng, với những nỗ lực đã thực hiện, đặc biệt thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử, hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn, huyện Tiên Du sẽ tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công với những kết quả cao nhất./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Đại – Lê Thị Kim Ngân