Ngày 30 tháng 6 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4181
Đã truy cập : 65299458

Ngày 7/6/2022, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng Nâng loại đô thị quốc gia tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án “Đánh giá khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV”. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Lê Hoàng Trung chủ trì cuộc họp.