Công bố thông tin dự án, nhà đầu tư quan tâm đề xuất dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và nhà hàng ăn uống tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

17/08/2022 14:12 Số lượt xem: 53

Thông tin chi tiết xem tại đây