Thực hiện tốt tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

23/11/2022 10:52 Số lượt xem: 1076

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng, thanh tra tập trung trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp; tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong công tác tiếp công dân; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9-9-2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục việc chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra”.  
Năm 2022, toàn ngành Thanh tra trong tỉnh thực hiện 156 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 20 cuộc so với năm 2021) tại 815 đơn vị, doanh nghiệp về những nội dung: Chuyên đề mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin phòng, chống dịch COVID-19; chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện đầu tư, mua sắm tại một số dự án gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 61 tỷ đồng, trong đó thu hồi về Nhà nước hơn 19 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,6 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 39, 3 tỷ đồng. Nhờ thanh tra, kiểm tra kịp thời, ngành Thanh tra tỉnh đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường quản lý, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhiều quy định, chính sách có liên quan đến nội dung thanh tra, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý Nhà nước, ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo và các phòng, ban của huyện Thuận Thành tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.


Nêu cao vai trò, gương mẫu, thành phố Bắc Ninh chủ động xây dựng quy định, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Hằng tháng, UBND thành phố tổ chức giao ban, thông báo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời thảo luận, đánh giá, tìm ra các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Trong đó, giao Thanh tra thành phố bám sát cơ sở thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Năm 2022, Thanh tra thành phố thanh tra 5 cuộc theo kế hoạch; thanh tra, kiểm tra đột xuất 9 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi và hủy 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 220 triệu đồng; kiểm điểm 5 tập thể, 15 cá nhân (trong đó 2 tập thể và 9 cá nhân chuyển cơ quan điều tra)...

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Đến nay, từ tỉnh đến cơ sở duy trì hoạt động Ban tiếp công dân và phân công lãnh đạo, công chức tiếp công dân. Trụ sở tiếp công dân các cấp được bố trí ở những địa điểm thuận lợi, niêm yết đầy đủ nội quy, quy định về tổ chức tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của của công dân khi thực hiện việc KNTC... Đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, toàn tỉnh tiếp 2.936 lượt công dân với 5.163 người (tăng 632 lượt công dân với 2.136 người so với năm 2021). Các vụ, việc công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị đều được bộ phận tiếp công dân các cấp xem xét, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời, phát hiện, xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm để tránh chồng chéo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra tỉnh chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phong Vân

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/