Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn

13/12/2016 14:14 Số lượt xem: 2

I. THÔNG TIN CHUNG. 

+ Tên cơ quan: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

+ Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

+ Điện thoại:  02413.760.005

+ Email:      

- ttbdct.ts@bacninh.gov.vn

- ttbdcttuson@gmail.com

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY.

Giám đốc: NGUYỄN THANH HÙNG

- Ngày sinh: 23/4/1977 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02413.760.005
- Điện thoại di động:  0913.259.032

                                   0968.259.567 
- Email:  + nthung.ts@bacninh.gov.vn

               + hungthaolinhhuyen@gmail.com

 

Giảng viên: NGÔ THỊ THU

- Ngày sinh: 17/6/1963 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động : 0973.843.523

- Email: ntthu.ts@bacninh.gov.vn
 

 

Giảng viên: NGUYỄN THỊ HÒA

- Ngày sinh: 15/7/1977
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0975.061.976
- Email: + hoaha1977@gmail.com

              + nthoa1.ts@bacninh.gov.vn

Cán bộ Kế toán: NGÔ THỊ HUYỀN

- Ngày sinh: 20/02/1983 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0948.011.983 
- Email: + ngothihuyen1983@gmail.com

              + nthuyen1.ts@bacninh.gov.vn

Giảng viên: NGUYỄN THỊ DUYÊN

- Ngày sinh: 02/12/1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại di động: 01689.387.668
- Email: + nguyenthiduyen1610@gmail.com

              + ntduyen.ts@bacninh.gov.vn

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

1. Vị trí, chức năng.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thị ủy và UBND thị xã Từ Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận Chính trị- Hành chính; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thị xã Từ Sơn, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh).

2. Nhiệm vụ.

- Đào tạo Sơ cấp lý luận Chính trị- Hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng (cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thuộc thị xã Từ Sơn. 

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Từ Sơn.

V. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN.

Căn cứ Quyết định số 100- QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư (khóa VII), Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Sơn được thành lập.

Năm 1999, huyện Từ Sơn được tái lập trên cơ sở tách huyện Tiên Sơn thành 2 huyện Từ Sơn và Tiên Du.

Ban Thường vụ Huyện ủy Từ Sơn ban hành Quyết định số 197- QĐ/HU về việc thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn).

*Các đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các thời kỳ.

1. Đ/c Nguyễn Văn Phiên- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Sơn, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

2. Đ/c Ngô Hữu Tiến- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Tú- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

4. Đ/c Nguyễn Đình Thức- Phó trưởng Ban Tuyên giáo, kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

5. Đ/c Nguyễn Danh Mã- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

6. Đ/c Nguyễn Thanh Hùng- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

*Biên chế của Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn hiện nay.

Tổng số 05 biên chế, gồm:

- Giám đốc.

- 03 đồng chí giảng viên.

- 01 đồng chí cán bộ Hành chính- Kế toán.

Ngoài ra Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Từ Sơn còn có 02 hợp đồng bảo vệ và 01 hợp đồng tạp vụ.

 

*Về đội ngũ giảng viên. 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã hiện có 04 giảng viên chuyên trách và 06 giảng viên kiêm chức có đủ tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, gồm: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. 

*Về cơ sở vật chất.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã có tổng diện tích đất là: 6.745m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng là: 336m2 (gồm 01 tòa nhà 03 tầng làm trụ sở làm việc và các phòng học; nhà ăn 02 tầng; gara để xe; sân, khuôn viên cây xanh).

- Hội trường tầng 1 với 160 chỗ ngồi; phòng học tầng 2 với 80 chỗ ngồi; phòng học tầng 3 với 80 chỗ ngồi. Có đầy đủ các trang thiết bị như: Máy chiếu, âm thanh loa đài, điều hòa nhiệt độ, quạt điện, ánh sáng đảm bảo tốt công tác dạy và học.

          - Phòng làm việc gồm: Phòng Giám đốc; 01 phòng Phó Giám đốc; 01 phòng Hành chính- Kế toán; 01 phòng Giáo vụ- Giảng viên, được đầu tư đầy đủ trang bị thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, giảng viên Trung tâm.

- Các phòng chức năng gồm: 01 phòng họp 40 chỗ ngồi; 01 phòng Thư viện; nhà ăn 02 tầng; 01 phòng chờ của Giảng viên; 01 phòng khách; 01 phòng bảo vệ.

*Về kết quả đào tạo, bồi dưỡng.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và phổ biến pháp luật được tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tính bình quân mỗi năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã mở được 38 lớp ở các loại hình như: Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới, lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh, lớp Sơ cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp ủy cơ sở, các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn của các ngành khối nhà nước... Chất lượng giảng dạy đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của Trung ương đề ra.

Cấp uỷ thị xã và cơ sở nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của Trung tâm bồi dưỡng chính trị, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để  Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã hoạt động. Bản thân Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã cũng có nhiều cố gắng vận động, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiện nhiệm vụ được giao.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BDCT THỊ XÃ

Đồng chí Nguyễn Văn Toán- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Văn Toán- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

Trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho học viên xuất sắc

Đồng chí Lê Văn Nam- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

Trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

Thông báo kết quả phát triển KT- XH tại Hội nghị thông tin Tư tưởng- Văn hóa

                  

 

Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc TTBDCT TX Từ Sơn