Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 13079
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1505/SNV-TCBM&CCHC V/v báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 CCHC 07/12/2023
2 1504/SNV-XDCQ&CTTN Vv phối hợp cung cấp tài liệu làm cơ sở đánh giá, chấm điểm cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh năm 2023 Phối hợp công tác 07/12/2023
3 254/BC-SNV Báo cáo tình hình, kết quả xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" (Tuần từ 01/12/2023 đến 08/12/2023) ATGT 07/12/2023
4 306/TTr-SNV Tờ trình v/v cho phép bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 Nội vụ 06/12/2023
5 1443/SNV-TCBM&CCHC V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ chức bộ máy 05/12/2023
6 763/QĐ-SNV Quyết định Kiện toàn Tổ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Nội vụ giai đoạn 2022-2025 Nội vụ 05/12/2023
7 762/QĐ-SNV Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 05/12/2023
8 761/QĐ-SNV Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 05/12/2023
9 39/TB-BBT Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 05/12/2023
10 02/TB-TRS Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Nội vụ giai đoạn 2022-2025 Nội vụ 05/12/2023
11 764/QĐ-SNV Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phân loại đơn vị hành chính đối với các phường thuộc thị xã Thuận Thành Nội vụ 05/12/2023
12 305/TTr-SNV V/v điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 11 phường và 01 xã thuộc thị xã Quế Võ Nội vụ 05/12/2023
13 253/BC-SNV Báo cáo thẩm định phân loại đơn vị hành chính đối với 11 phường và 01 xã thuộc thị xã Quế Võ Nội vụ 05/12/2023
14 760/QĐ-SNV V/v xếp lương lần đầu đối với bà Cao Thị Thúy Vân Nội vụ 05/12/2023
15 759/QĐ-SNV V/v xếp lương đối với ông Nguyễn Văn Tuyển Nội vụ 05/12/2023
16 758/QĐ-SNV V/v xếp lương đối với ông Nguyễn Văn Thư Nội vụ 05/12/2023
17 302/TTr-SNV Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nội vụ 05/12/2023
18 301/TTr-SNV Trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 Nội vụ 05/12/2023
19 249/BC-SNV V/v báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Nội vụ 05/12/2023
20 248/BC-SNV V/v tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2023 Nội vụ 05/12/2023
Trang 1/654|<<123456>>|