Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10896
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 601/QĐ-SNV Quyết định thành lập Tổ phục vụ triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới” Nội vụ 28/11/2022
2 296/TTr-SNV Tờ trình V/v trình Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ Nội vụ 28/11/2022
3 1167/SNV-CCVC Công văn v/v đề nghị phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2022 Nội vụ 25/11/2022
4 1169/SNV-CCVC Công vănV/v thống nhất tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Lan Anh) Nội vụ 25/11/2022
5 1166/SNV-CCVC Công văn V/v đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 Nội vụ 25/11/2022
6 1164/SNV-XDCQ&CTTN Công văn V/v đăng ký nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nội vụ 25/11/2022
7 599/QĐ-SNV Quyết định V/v tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý (ông Phạm Văn Tuấn) Nội vụ 25/11/2022
8 12/TTr-KNC Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Khối Nội chính) Nội vụ 25/11/2022
9 13/BC-KNC Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Khối Nội chính) Nội vụ 25/11/2022
10 295/TTr-SNV Tờ trình V/v đề nghị hiệp y khen thưởng (Tòa án Nhân dân tỉnh) Nội vụ 25/11/2022
11 598/QĐ-HĐĐG Quyết định V/v thành lập Tổ thẩm định, giúp việc Hội đồng đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC tỉnh Bắc Ninh năm 2022 Nội vụ 25/11/2022
12 1161/SNV-XDCQ&CTTN Công văn V/v thỏa thuận tuyển dụng CCCX để bổ nhiệm CHTQS (ông Lê Hữu Hiền, ông Nguyễn Văn Hùng) Nội vụ 24/11/2022
13 1160/SNV-CCVC Công văn v/v đồng ý viên chức chuyển công tác (Nguyễn Hữu Cường) Nội vụ 24/11/2022
14 597/QĐ-SNV Quyết định V/v tiếp nhận vào làm công chức (Vũ Tuấn Linh) Nội vụ 24/11/2022
15 1158/SNV-CCVC Công văn V/v đăng ký công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham dự lớp tập huấn khu vực miền Bắc Nội vụ 24/11/2022
16 09/GM-KNC Giấy mời Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 23/11/2022
17 161/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2022 Nội vụ 23/11/2022
18 162/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2022 Nội vụ 23/11/2022
19 1153/SNV-VP Công văn V/v thực hiện những nội dung có liên quan trước, trong và sau Khai mạc triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới” Nội vụ 23/11/2022
20 1156/SNV-VP Công văn V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Nội vụ 23/11/2022
Trang 1/545|<<123456>>|