Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 907
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 786/STC-QLNS Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử trả lời câu hỏi 30/06/2022
2 763/STC-QLNS Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử Trả lời 27/06/2022
3 584/STC-HCSN V/v khám sức khỏe định kỳ cho CBCCVC khu vực HCSN Hành chính Sự nghiệp 17/05/2022
4 571/STC-TT CV mở lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2022 Giáo dục - Đào tạo 15/05/2022
5 565/STC-HCSN Trả lời công dân Nguyễn Văn Hùng về Phụ cấp công tác phí trả lời câu hỏi 15/05/2022
6 65/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 4 năm 2022 QL giá 09/05/2022
7 483/STC-QLCS V/v hướng dẫn khoán kinh phí sử dụng xe ô tô QLCS - Tài chính Doanh nghiệp 21/04/2022
8 429/STC-QLG Trả lời phản ánh của công dân trả lời câu hỏi 12/04/2022
9 425/KH-STC Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 Văn phòng 07/04/2022
10 387/STC-VP Đánh giá chấm điểm hàng tháng mức độ cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Đánh giá 04/04/2022
11 324/STC-HCSN Tập huấn cập nhật phần mềm kế toán HCSN, phần mềm QLTS Hành chính Sự nghiệp 23/03/2022
12 319/STC-QLNS Trả lời công dân thông qua Cổng Thông tin điện tử Chương trình, Dự án 21/03/2022
13 42/BC-STC Báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ Văn phòng 18/03/2022
14 58/QĐ-STC Quyết định về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính Văn phòng 10/03/2022
15 212/STC-VP Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Chương trình, Dự án 23/02/2022
16 10/STC-QLG V/v đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chương trình, Dự án 05/01/2022
17 1540/STC-VP Cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng trẩn trị, cập nhật thông tin và kỹ năng viết tin, bài trên cổng TTĐT năm 2021 Chương trình, Dự án 13/12/2021
18 211/BC-STC Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021 Văn phòng 09/12/2021
19 1490/STC-VP Thống kê, cung cấp danh sách hồ sơ được trả lại, bổ sung, chỉnh sửa, hồ sơ chậm trả tháng 11/2021 Văn phòng 03/12/2021
20 201/BC-STC Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021 Thanh tra 01/12/2021
Trang 1/46|<<123456>>|