Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1098
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1380/STC-VP V/v báo cáo tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức. Chương trình, Dự án 22/09/2023
2 1374/STC-VP Góp ý danh sách, thông tin cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính Chương trình, Dự án 21/09/2023
3 1360/STC-TCĐT Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng quy định Chương trình, Dự án 20/09/2023
4 159/BC-STC Báo cáo kết quả công tác tháng 9/2023 Chương trình, Dự án 20/09/2023
5 1359/STC-VP V/v tham gia ý kiến Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Chương trình, Dự án 19/09/2023
6 154/BC-STC Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 Chương trình, Dự án 15/09/2023
7 1330/STC Báo cáo và đề nghị xử lý đối với máy móc thiết bị chuyên dùng mua sắm, nhận bàn giao khi chưa ban hành tiêu chuẩn định mức Chương trình, Dự án 15/09/2023
8 1339/STC-QLNS Tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn liên ngành hợp đồng lao động giáo viên và nhân viên nấu ăn năm học 2023-2024 Chương trình, Dự án 15/09/2023
9 1342/STC-QLG Cung cấp thông tin về việc thùng rác và xe chở rác Chương trình, Dự án 15/09/2023
10 151/QĐ-STC Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài chính Chương trình, Dự án 15/09/2023
11 1345/STC-QLNS Báo cáo định kỳ hằng quý kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao Chương trình, Dự án 15/09/2023
12 150/BC-STC Báo cáo kết quả, triển khai thực hiện "Tỉnh an toàn giao thông" tháng 9 Chương trình, Dự án 14/09/2023
13 151/BC-STC Báo cáo kết quả công tác Cải cách tài chính công quý III/2023 Chương trình, Dự án 14/09/2023
14 1322/STC-QLNS V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2024, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2024-2026 Chương trình, Dự án 13/09/2023
15 1311/STC-VP Phát động Cuộc thi "dữ liệu với cuộc sống - Data for life" Chương trình, Dự án 12/09/2023
16 01301/STC-QLCS&DN Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương trình, Dự án 11/09/2023
17 144/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 08-2023 Chương trình, Dự án 11/09/2023
18 1304/STC-HCSN Cv góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh” Chương trình, Dự án 11/09/2023
19 1299/STC-HCSN Cv báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của BCH tỉnh khóa XX Về xây dựng và phát triển Chương trình, Dự án 08/09/2023
20 1290/STC-QLNS Báo cáo kết quả an toàn an ninh mạng Chương trình, Dự án 07/09/2023
Trang 1/55|<<123456>>|