Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 66
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 932/SXD-ĐT&HT v/v tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên của các đơn vị cấp nước di chuyển trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 17/05/2021
2 933/SXD-ĐT&HT v/v chống úng ngập tại các đô thị, khu dân cư và kiểm tra cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 17/05/2021
3 1619/SXD-CCGĐ phổ biến, hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu nhà công nghiệp có kết cấu tường xây kích thước lớn 05/08/2020
4 175/BC-SXD báo cáo thi hành pháp luật thanh tra 05/08/2020
5 276/TB-SXD thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng trường tiểu học đáp cầu 05/08/2020
6 1632/SXD-QLN v/v hướng dẫn việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẻ tại dự án khu nhà ở thôn phúc tinh, xã tam sơn, thị xã từ sơn. 05/08/2020
7 1633/SXD-QH v/v thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng qcvn 01:2019/bxd 05/08/2020
8 1629/SXD-QLXD v/v tham gia ý kiến thẩm định cấp chủ trương điều chỉnh dự án khác hoàn trả vốn dự án theo hình thức hợp đồng bt 04/08/2020
9 1392/SXD-KT&VLXD v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 15/07/2019
10 1360/SXD-QLN v/v đôn đốc gửi danh sách hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 1196/sxd-qln ngày 21/6/2019 11/07/2019
11 1357/SXD-KT&VLXD v/v bổ sung một số vật tư, vật liệu vào trong công bố giá vlxd trên địa bàn tỉnh bn 10/07/2019
12 146/TB-SXD thông báo tổng hợp ý kiến của giám đốc sở xây dựng, chủ tịch hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị hồ và phụ cận, huyện thuận thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 10/07/2019
13 1341/SXD-KT&VLXD v/v thực hiện xây dựng quy định trình tự lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh bn Xây dựng cơ bản 09/07/2019
14 171/QĐ-SXD qđ về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Xây dựng cơ bản 09/07/2019
15 171/QĐ-SXD qđ về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 09/07/2019
16 144/SXD-CCGĐ v/v thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành trường mầm non xã đại lai, huyện gia bình 08/07/2019
17 08/07/2019 v/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện quyết định số 996/qđ-ttg ngày 10/8/20108 của thủ tướng chính phủ 08/07/2019
18 164/QĐ-SXD qđ thành lập tổ côn tác bồi thường giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân Xây dựng cơ bản 08/07/2019
19 1320/SXD-VP v/v thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 08/07/2019
20 1320/SXD-VP v/v thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 08/07/2019
Trang 1/41234>>|