Đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện

16/09/2022 16:31 Số lượt xem: 174

(BNP) – Tại văn bản số 2606/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; đặc biệt, xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động, hoạt động không phép.

Huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc trong việc tuyên truyền, giám sát để kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

 

H.H

Nguồn: https://bacninh.gov.vn