Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên nhân dịp nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

10/03/2023 16:36 Số lượt xem: 464

Sáng 09/3/2023, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tổ chức chương trình giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên tại Văn Miếu Bắc Ninh và Bảo tàng tỉnh, Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên thanh niên dâng hương tại Văn Miếu Bắc Ninh.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Đáp – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Ngô Văn Luyến – Phó Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Mẫn Thị Liên - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh cùng các đồng chí đoàn viên thuộc Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh và chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh.

Nói đến Bắc Ninh là nói đến một vùng đất có truyền thống hiếu học và khoa bảng nổi tiếng, nơi đã sản sinh ra: “Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn”

Bắc Ninh - Kinh Bắc là quê hương có truyền thống hiếu học, khoa bảng nổi tiếng. Trải gần nghìn năm chế độ khoa cử phong kiến: Bắt đầu từ khoa thi Minh kinh bác học triều Lý năm Ất Mão ( 1075) đến khoa thi cuối cùng triều Nguyễn năm Kỷ Mùi (1919) nước ta có 188 khoa thi với 2971 vị đỗ đại khoa thì riêng tỉnh Bắc Ninh đỗ đạt gần 700 vị, chiếm 1/3 tổng các vị đại khoa trong cả nước. Theo địa giới hành chính hiện nay thì Bắc Ninh có khoảng gần 400 vị.

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên thanh niên chụp ảnh tại Văn Miếu Bắc Ninh.

Nói đến Bắc Ninh là nói đến một vùng đất có truyền thống hiếu học và khoa bảng nổi tiếng, nơi đã sản sinh ra: “Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn”

Bắc Ninh - Kinh Bắc là quê hương có truyền thống hiếu học, khoa bảng nổi tiếng. Trải gần nghìn năm chế độ khoa cử phong kiến: Bắt đầu từ khoa thi Minh kinh bác học triều Lý năm Ất Mão ( 1075) đến khoa thi cuối cùng triều Nguyễn năm Kỷ Mùi (1919) nước ta có 188 khoa thi với 2971 vị đỗ đại khoa thì riêng tỉnh Bắc Ninh đỗ đạt gần 700 vị, chiếm 1/3 tổng các vị đại khoa trong cả nước. Theo địa giới hành chính hiện nay thì Bắc Ninh có khoảng gần 400 vị.

Các đoàn viên thanh nghe thuyết minh giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh

Tại Bảo tàng tỉnh, các đoàn viên thah niên tham quan trưng bày 02 chuyên đề gồm: “Di sản văn hóa Phật giáo” và “Sáng mãi tấm gương người chiến sỹ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày”. Ngoài ra, tham gia các hoạt động trải nghiệm với các trò chơi dân gian như: Đập niêu đất, bắt chạch trong chum; nhảy sạp, kéo co…

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 92 năm qua, đoàn thanh niên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh và chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh luôn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên nhân dịp nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thường niên mang ý nghĩa đề cao đạo học, trân trọng hiền tài, giáo dục truyền thống đối với các đoàn viên thanh niên qua đó hun đúc tinh thần hiếu học, khoa bảng; tiếp nối truyền thống ngàn đời của dân tộc và tổ tiên cha ông vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc, góp phần xây dựng xã hội học tập, xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại chương trình Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên nhân dịp nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các đoàn viên tham gia nhảy sạp tại Bảo tàng tỉnh

Các đoàn viên tham gia đánh đu tại Bảo tàng tỉnh

Các đoàn viên tham gia kéo co tại Bảo tàng tỉnh

Nguyễn Thị Thúy(Ban quản lý di tích tỉnh)