Hội nghị triển khai Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 đến 2025 định hướng đến năm 2030

05/11/2021 11:37 Số lượt xem: 427

Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Chiều ngày 02/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án. 


 

Đ/c Nguyễn Đương Bắc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” sẽ tạo đà đưa thể thao thành tích cao của tỉnh lên tầm cao mới, góp phần nâng cao vị thế thể thao của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phòng TDTT