MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

12/10/2023 08:18 Số lượt xem: 346

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức, triển khai, thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số nhiệm vụ trong tâm đạt được là:

I. Việc tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn

(1). Tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 30/12/2022, về việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá tỉnh Bắc Ninh; Hội thảo Văn hóa toàn quốc tổ chức tại Bắc Ninh.

(2). Tham mưu chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Triển khai nhiều Đề án, Báo cáo phục vụ phát triển Ngành.

(3). Các chính sách lớn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được triển khai có hiệu quả:

+ Hàng năm, tiếp tục thưc hiện có hiệu quả việc đầu tư tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử, di tích cách mạng trên dịa bàn. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận bảo vật quốc gia tỉnh Bắc đối với 04 hiện vật.

+ Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh như: tổ chức thành công nhiều buổi biểu diễn “Hát Dân ca quan họ trên thuyền” ở trong tỉnh; nhiều hoạt động quảng bá dân ca Quan họ tại các địa phương khác trong nước; quảng bá ở một số nước Châu Âu; Dubai, Ấn độ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

+ Các công trình Nhà chứa quan họ tiếp tục được đầu tư xây dựng và hoạt động có hiệu quả.

II. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 (1). Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ngành; không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành. Sở đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hóa như: quản lý kinh doanh các dịch vụ văn hóa có điều kiện; tăng cường công tác quản lý quảng cáo trên địa bàn; công tác tổ chức lễ hội; kinh doanh dịch vụ du lịch; các dịch vụ thể dục, thể thao.

 (2).Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và của tỉnh, nổi bật là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tổ chức thành công các hoạt động tổ chức thành công Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022” tại Bắc Ninh; tổ chức thành công các môn thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Bắc Ninh (Kickboxing, Boxing, Quần vợt, Bóng ném trong nhà); Giải Vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia lần thứ IV năm 2022 tại Bắc Ninh; tổ chức thành công Festival “Về miền Quan họ -2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

- Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Sở đã thực hiện, hoàn thành việc sản xuất 01 bộ phim với chủ đề “Bình minh phía trước” gồm 10 tập. Đây là bộ phim truyện đầu tiên và cũng là tác phẩm rất công phu tái hiện hành trình tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ những năm 1920 - 1930. Với mức đầu tư kinh phí gần 18 tỷ cùng nội dung kịch bản sâu sắc, bộ phim đã vinh dự được vinh danh: Giải Cánh diều Bạc cho phim truyện truyền hình xuất sắc. Bên cạnh đó, diễn viên Nguyễn Thanh Tuấn vai Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cũng nhận được giải Diễn viên triển vọng. Thông qua bộ phim nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo “Tuổi trẻ - Chí lớn - Tài cao - Đức cả” của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh.

 (3). Đã tham mưu với cấp có thẩm quyền, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 06 cá nhân, danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho  24 cá nhân; UBND tỉnh Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba cho 112 cá nhân ở 8 loại hình di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng Hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”. Triển khai có hiệu quả Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Múa Rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành” theo phê duyệt của UBND tỉnh.

(4). Hoạt động sự nghiệp lĩnh vực văn hóa đã đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng, thư viện đã tập trung hướng về cơ sở phục vụ quần chúng nhân dân,... góp phần nâng cao đời sống văn hóa sở và mức thụ hưởng văn hóa của nhân dân trong tỉnh.

 (5). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Kết quả đăng ký Danh hiệu gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa  ngày càng tăng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, phòng chống dịch Covid-19 ngày càng phát triển sâu rộng, được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân.

 (6). Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

(7). Công tác thể dục, thể thao tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; nhất là thể thao thành tích cao.

- Thể thao thành tích cao có bước đột phá về quy mô đào tạo và thành tích. Hiện nay tỉnh đào tạo 15 môn thể thao thành tích cao với 383 vận động viên, trong đó có 2 môn tập thể là Bóng chuyền và Bóng đá. Tại SEA Games 31, tỉnh Bắc Ninh có 5/6 VĐV tham dự, đã đoạt: 03 HCV và 02 HCĐ (đây là thành tích đột phá của Thể thao Bắc Ninh tại các kỳ Seagames từ trước đến nay). Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Bắc Ninh đã đạt tổng số 57 huy chương (vượt so Đại hội trước 27 huy chương), gồm: 15 HCV, 16 HCB, 26 HCĐ, xếp thứ 16/65 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc (tăng 10 HCVvươn lên 13 bậc xếp hạng so kỳ Đại hội trước).

- Thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đạingày càng thiết thực, hiệu quả.

(8). Sự nghiệp du lịch đã có bước tăng trưởng đáng kể trong kinh doanh; hạ tầng du lịch phát triển theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia 2022, 2023 như: tổ chức mở cửa du lịch với nhiều hoạt động Hát Dân ca Quan họ trên thuyền; các hoạt động đường phố gắn với giới thiệu, trưng bày sản phẩm làng nghề, sản phẩm du lịch, OCOP nhằm quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế. Doanh thu du lịch sau đại dịch Covid 19 ngày càng tăng. Tổ chức xúc tiến du lịch tại tỉnh Bình Thuận và Hà Nội.

(9). Công tác cải cách hành chính đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Tổng số thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của Ngành là 124 bộ thủ tục; hiện nay 100% bộ thủ tục hành chính của Ngành đều được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Các hồ thủ tục hành chính đều được giải quyết sớm, đúng hạn, đúng quy định, được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng./.

TQK