Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

08/11/2023 11:09 Số lượt xem: 375

Sáng 08/11, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức lớp  huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2023 cho cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL

phát biểu tại Hội nghị

Tại lớp huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Sở được cán bộ PCCC &CNCH huấn luyện, hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về PCCC &CNCH: nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy; nguyên tắc cứu nạn, cứu hộ; vai trò của tập thể và cá nhân trong công tác PCCC,…phân tích nguyên nhân các vụ cháy điển hình; một số giải pháp phòng cháy và giới thiệu một số kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm an toàn; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số chất chữa cháy phương tiện cứu hộ cứu nạn phổ biến.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuân, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH

Sau phần tập huấn về lý thuyết, cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Sở được hướng dẫn thực hành các thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy khác, …

Lớp huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Sở những kiến thức cơ bản và kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là nâng cao nhận thức về trách nhiệm và quyền hạn của đội PCCC&CNCH tại cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy, từ đó, giúp cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Sở tích cực hơn trong công tác tham mưu, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

* Một số hình ảnh diễn tập thực hành về phòng cháy chữa cháy:
 
 

TQK