Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự - Bí thư đầu tiên của Xứ ủy Nam Kỳ

21/11/2023 14:30 Số lượt xem: 273

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908 tại xóm Xanh, làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Tam Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, những năm hoạt động cách mạng lấy bí danh là Ngô Sĩ Quyết và Bách, nhưng bạn bè thân tình thường gọi là Tú Háy.

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra và lớn lên trong một gia đình, quê hương có truyền thống yêu nước và hiếu học, với trái tim nồng cháy của tuổi thanh xuân, khát khao độc lập tự do, đồng chí Ngô Gia Tự đã tiếp thu ánh sáng cách mạng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam, cũng từ đó đồng chí đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cứu nước và giải phóng dân tộc. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1926. Năm 1928, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh và Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ. Tháng 6/1929, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Đồng chí là người có công lớn trong việc tuyên truyền, xây dựng các cơ sở cách mạng đầu tiên và chỉ đạo thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang. Đồng chí là tấm gương sáng của nhà cách mạng yêu nước chân chính, kiên trung, bất khuất, là chiến sĩ cộng sản mẫu mực của cách mạng Việt Nam.


Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự - Di tích Quốc gia

(Nguồn ảnh: Văn Khánh)

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự là một tấm gương sáng chói về tinh thần ý chí cách mạng tiến công, ham học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên hết, trước hết. Đồng chí luôn có tình thương yêu đồng chí, đồng bào, sống liêm khiết, giản dị, gương mẫu, gắn bó mật thiết, chan hòa với nhân dân. Đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tiêu biểu cho đạo đức và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đồng chí Ngô Gia Tự đã nêu một tấm gương sáng về lẽ sống của người cộng sản, sống chiến đấu, hi sinh vì lý tưởng của Đảng và cách mạng “Người đảng viên phải bảo vệ Đảng. Ta vì Đảng, vì cách mạng mà hi sinh đừng vì ta mà cách mạng bị hi sinh. Sinh mệnh của Đảng quý hơn sinh mệnh của mình, phải hi sinh tất cả cho Đảng”.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm, cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị.

 Học tập tấm gương bản lĩnh, trí tuệ, trọn đời hiến dâng cho Đảng, vì nước, vì dân, chúng ta nguyện nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết, chung sức, chung lòng không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện về ý chí, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần cách mạng của người cộng sản; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.


Đoàn khách dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự

(Nguồn ảnh: Văn Khánh)

Thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 03/11/2023 của Tỉnh ủy  Bắc Ninh và Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU ngày 10/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2023), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Ngô Gia Tự; phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt chiếu phim tài liệu tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự, thời gian tuyên truyền tập trung từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023; phối hợp tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm và Nhà lưu niệm gốc đồng chí Ngô Gia Tự; bố trí cán bộ trực thuyết minh, hướng dẫn các đoàn khách đến thăm quan, dâng hương tại Nhà lưu niệm  đồng chí Ngô Gia Tự...

Phòng Quản lý Văn hóa (tổng hợp)