Tổ chức đợt phim kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

16/03/2024 08:50 Số lượt xem: 408

(BNP) - Từ ngày 01/3 - 30/3, Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức đợt phim kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam 15/3/1953 -15/3/2024.

Đông đảo cán bộ, công nhân viên ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hưởng ứng đợt phim.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam, Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức đợt chiếu phim lưu động tại các huyện, thị, thành phố và cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh với các bộ phim như: “Chí khí người Cộng sản”, “Giọt nước giữa đại dương”, “Bác Hồ với Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”…

Thông qua đợt phim góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hoá tỉnh phối hợp với Lotte Cinema tổ chức chiếu phim cho cán bộ, công nhân viên ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đây là hoạt động góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong ngành; cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên tích cực lao động, công tác góp phần vào sự phát triển của ngành Văn hóa.

 

 

 

H.H

Nguồn: https://bacninh.gov.vn