Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

03/03/2023 13:25 Số lượt xem: 506

Ngày 03/3, Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Công đoàn Sở, Trưởng phó các phòng quản lý nhà nước cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động Cơ quan Văn phòng Sở.

Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của công đoàn bộ phận Văn phòng sở nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Sở, cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đội ngũ đoàn viên, CBCCVC và người lao động trong cơ quan đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Hoạt động Công đoàn đã đạt kết quả tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động được chú trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả tốt, cán bộ, công chức giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thực, lành mạnh. Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở thường xuyên giám sát thực hiện chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương… tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động xã hội do công đoàn cấp trên phát động, xây dựng Quỹ khuyến học Cơ quan Văn phòng Sở...

Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Công Đoàn Sở chúc mừng BCH Công đoàn khóa mới,

nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 04 đồng chí: Đ/c Trần Quang Khán, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Đ/c Nguyễn Hải Bằng, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao; Đ/c Nguyễn Hoài Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch; Đ/c Lê Thị Thanh, chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa./.

 

TQK