Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa

08/09/2023 07:35 Số lượt xem: 483

(BNP) - Chiều 07/9,  Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2021 – 2023.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Giai đoạn 2021-2023, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư hoàn thiện và có sự thay đổi về số lượng, quy mô và chất lượng. Hiện nay, thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý gồm 06 đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh.

Bên cạnh đó, 8/8 huyện, thị xã, thành phố; 81/126 xã, phường, thị trấn đã có quy hoạch đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn; 541/730 thôn, làng, khu phố phố đã có quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng Nhà văn hoá, sân bãi tập luyện TDTT cho nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh và thành phố Bắc Ninh có đủ tiêu chuẩn để đăng cai tổ chức một số sự kiện chính trị, văn hóa, hội thảo, hội nghị, quốc gia và quốc tế; các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi kết luận buổi giám sát.

Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh cơ bản đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của từng địa phương nói riêng và của vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc nói chung.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đối với các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đồng bộ, hoạt động có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo, triển khai xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, thể thao trong Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030” đã phê duyệt; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch...

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Cường.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, gợi mở một số giải pháp quản lý, phát huy hiệu quả, công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề liên quan đến đẩy mạnh công tác quy hoạch, dành quỹ đất cho các công trình thiết chế văn hóa; bổ sung kinh phí cho các hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao; cần có quy định riêng về quy chế hoạt động của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và chi trả phụ cấp cho đội ngũ phụ trách Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch các thiết chế văn hóa; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao; tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác các công trình văn hóa, thể thao đã được xây dựng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tập luyện TDTT của nhân dân...

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Xuân Trung.

Đối với những đề xuất, kiến nghị, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

H.H

Nguồn: https://bacninh.gov.vn